پرداخت ها سفارشات و مالی

فاکتور ها و سفارشات در میهن مانیتور

فاکتور ها و سفارشات در میهن مانیتور ،برای خرید سرویس پس از انجام مراحل خرید و یا ارتقای سرویس  به صورت خودکار بری شما فاکتور صادر می شود و از پنل کاربری از سمت راست می توانید فاکتور های صادر شده را مشاهد نمایید و  فاکتور های خود را مدیریت نمایید .   در فاکتور… بیشتر »

سایدبار