مشاهده پایشگر ها در مهین مانیتور

مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور

در مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش متخصری در مورد وضعیت این پایشگر را مشاهده نمایید . در بخش مشاهده پایشگر شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در… بیشتر »

مشاهده پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD

در پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD  می توانید  میزان مصرف منابع خود را به راحتی و با دقت بسیار بالایی به صورت نمودار مشاهده نمایید . در بخش مشاهده پایشگر RAM,CPU,HDD شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق… بیشتر »

مشاهده پایشگر بررسی بلاک بودن دامنه یا آی پی DNSBL

توسط پایشگر بررسی بلاک بودن دامنه یا آی پی DNSBL در میهن مانیتور می توانید وضعیت بلاک بودن دامنه  ویا IP خود را در بیش از 170 سایت بررسی کنید . در بخش مشاهده پایشگر DNSBL  شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به… بیشتر »

مشاهده پایشگر FTP در میهن مانیتور

در بخش مشاهده پایشگر FTP در میهن مانیتور شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید . در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش متخصری در مورد وضعیت این پایشگر را مشاهده نمایید . در… بیشتر »

مشاهده پایشگر TCP در میهن مانیتور

 در بخش مشاهده مشاهده پایشگر TCP در میهن مانیتور شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید . در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش متخصری در مورد وضعیت این پایشگر را مشاهده نمایید …. بیشتر »

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading در میهن مانیتور

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading در میهن مانیتور : در بخش مشاهده پایشگر پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading در میهن مانیتور شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید وبه مانیتورینگ… بیشتر »

مشاهده پایشگر PING سایت و یا سرور در میهن مانیتور

در بخش مشاهده مشاهده پایشگر PING سایت و یا سرور در میهن مانیتور شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت، ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید . در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش مختصری در مورد وضعیت این پایشگر در یک… بیشتر »

مشاهده پایشگر بررسی گواهینامه SSL در میهن مانیتور

مشاهده پایشگر بررسی گواهینامه SSL معتبر بودن گواهینامه SSL  دامنه سرور شما را بررس می نماید و برای یک هفته سه روز و یک روز قبل از انقضای این گواهینامه برای شما هشدار ارسال می کند شما می توانید در بخش مشاهده گواهینامه هشدار هایی که تعیین کرده اید را ویرایش نمایید . نکته :… بیشتر »

مشاهده پایشگر تاریخ انقضای سایت Whois

پایشگر تاریخ انقضای سایت Whois ، اطلاعاتی در مورد دامنه شما را به شما نمایش می دهد. این پایشگر در بازه های زمانی 7 روز 3 روز و 1 روز قبل از انقضای دامنه شما توسط هشدار هایی که از قبل تعیین نموده اید برای شما هشدار ارسال می کند. در  قسمت مشاهده پایشگر WHOIS… بیشتر »

سایدبار