مشاهده پایشگر کلمات کلیدی یا Content Check در میهن مانیتور

در پایشگر کلمات کلیدی یا Content Check در میهن مانیتور شما می توانید همانند سایر پایشگر ها  در ابتدا گزارش مختصری از وضعیت پایشگر خود مشاهده نمایید و کلمات کلیدی تعریف شده را مشاهده ویا ویرایش نمایید .

پایشگر کلمات کلیدی یا Content Check

در بخش دوم و سوم قادر خواهید بود که با استفاده از قسمت تنظیمات عنوان و زمانبندی اجرای این پایشگر را تنظیم نمایید و با استفاده از نمودار به آسانی از  وجود یا عدم وجودکلمات کلیدی تعریف شده مطمئن شوید و در نهایت با استفاده از بخش گزارشات به صورت بازه زمانی دلخواه از رویداد های این پایشگر در قالب فایل PDF گزارش تهیه کنید .

پایشگر کلمات کلیدی یا Content Check