پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading در میهن مانیتور

در بخش مشاهده پایشگر پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading در میهن مانیتور شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید وبه مانیتورینگ سرور و یا مانیتورینگ وبسایت های خود بپردازید.

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading

  • در  قسمت  اول می توانید در قسمت ارسال هشدار ها هشدار ها رابه صورت دوره های روزانه ماهیانه و هفتگی برای هر یک از هشدارهایی که تعیین کرده اید تنظیم نمایید .

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading

  • در قسمت دوم نموداری از وضعیت همین پایشگر در بازه های زمانی مختلف به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه را می توانید مشاهده نمایید .

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading

  • در آخرین قسمت شما قادر خواهید بود گزارشاتی از وضعیت سرور خود را از لحضه اول تا  اکنون را به صورت فایل PDF دانلود نمایید و همچنین بازه زمانی تعیین شده برای همین  پایشگر را ویرایش نمایید .

پایشگر سرعت بار گذاری یا Full page loading