مشاهده پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD

در پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD  می توانید  میزان مصرف منابع خود را به راحتی و با دقت بسیار بالایی به صورت نمودار مشاهده نمایید .

در بخش مشاهده پایشگر RAM,CPU,HDD شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید .

در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش متخصری در مورد وضعیت این پایشگر را مشاهده نمایید .

و می توانید برای بازه های مختلف و رویداد های مختلف هشدار تنظیم نمایید .

در نمودار زیر می توانید میزان مصرف RAM,CPU,HDD سرور خود را به راحتی درنمودارها ی گرافیکی تحلیل کنید

پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD

در نمودار زیر می توانید گزارش کامل از وضعیت و نوسانات مصرف منابع سرور خود  را مشاهده نمایید .

پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD

درهمین پایشگر می توانید گزارش های بسیار دقیق خود را در قالب فایل PDF  داشته باشید.با پایشگر RAM,CPU,HDD (سخت افزار) میهن مانیتور از لحظه به لحظه وضعیت مصرف منابع سرور های خود مطلع شوید وبااستفاده از هشداری های رایگان از وقوع رویداد ها مطلع گردید .

پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD

در پایشگر بررسی سخت افزار RAM,CPU,HDD می توانید میزان مصرف RAM,CPU,HDD سرور خود را به راحتی درنمودارها ی گرافیکی تحلیل کنید.

این آموزش تا چه اندازه مفید بود؟

[تعداد: 4 میانگین: 5]