پایشگر بار گذاری کامل صفحه (Full page loading)

برای افزودن پایشگر بار گذاری کامل صفحه می توانید  آن را از میان پایشگر های  میهن مانیتور  انتخاب نموده و بر روی آیکون مربوطه کلیک نمایید تا وارد تنظیمات افزودن این پایشگر شوید .

پایشگر بار گذاری کامل صفحه

  • در اولین فیلد می توانید نام  مناسبی برای پایشگر خود تعیین کنید .
  • در فیلد بعدی شما باید یک دوره ارسال گزارش تعیین کنید و از بین اعداد 1و 3 و5 و7  یک آستانه تحمل  یایک بازه زمانی برای بررسی و ارسال هشدار  تعیین کنید . ( شما می خواهید بعد از چند  مرتبه بررسی و بروز خطا برای شما هشدار ارسال شود ؟)

پایشگر بار گذاری کامل صفحه

  •  در قسمت نوار میله ای می توانید یک بازه زمانی برای  بررسی سرور خود  در بازه های دقیقه و ساعت انتخاب نمایید .
  • و در قسمت  پایانی برای افزودن پایشگر در میهن مانیتور می توانید روش های ارسال هشدار را برای  همین سرور و همین پایشگر  انتخاب  نمایید .

پایشگر بار گذاری کامل صفحه