مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور

در مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور در قسمت اول این پایشگر شما می توانید گزارش متخصری در مورد وضعیت این پایشگر را مشاهده نمایید .

در بخش مشاهده پایشگر شما می توانید این پایشگر را به راحتی مدیریت کنید ویرایش ویا حذف نمایید و یا آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورید .

مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور

و می توانید برای بازه های مختلف و رویداد های مخلف هشدار تنظیم نمایید .

در این پایشگر می توانید وجود داده درکوئری خاص را بررسی کنید ! آیا داده ای در خروجی وجود دارد یا خیر ؟

نکته : مقدار داده بازگشتی بر مقیاس خالی بودن ویا نبودن بررسی می گردد.

مشاهده پایشگر دیتابیس در میهن مانیتور

در نمودار بررسی دیتا بیس نیز همانند سایر پایشگر ها می توانید گزارش دقیقی از رویداد های سرور خود دربازه های زمانی مختلف داشته باشید .

این آموزش تا چه اندازه مفید بود؟

[تعداد: 3 میانگین: 5]