مشاهده پایشگر بررسی گواهینامه SSL در میهن مانیتور

مشاهده پایشگر بررسی گواهینامه SSL معتبر بودن گواهینامه SSL  دامنه سرور شما را بررس می نماید و برای یک هفته سه روز و یک روز قبل از انقضای این گواهینامه برای شما هشدار ارسال می کند

شما می توانید در بخش مشاهده گواهینامه هشدار هایی که تعیین کرده اید را ویرایش نمایید .

نکته : پایشگر گواهینامه SSL تنها بر روی دامنه هایی که این گواهینامه را دارند فعال می شود.

 مشاهده پایشگر بررسی گواهینامه SSL

 

چگونه پایشگر گواهینامه  SSL را اضافه کنم ؟